Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

Ieder jaar vindt er een Algemene Leden vergadering plaats. Hier worden o.a. punten besproken als de contributie en het sportaanbod. Leden onder de 18 jaar worden vertegenwoordigd door hun ouder/verzorger. Leden hebben instemmingsrecht. Indien je niet aanwezig kunt zijn, is het mogelijk om tot twee weken na de ALV nog schriftelijk instemming te verlenen via het bestuur. Daarna worden de notulen van de ALV vastgesteld en daarmee ook alle genomen besluiten.

Het verslag van de ALV van vorig jaar vind je hier